Hvilke behandlinger tilbyr vi?

Tjenester

Vårt tannlegekontor tilbyr et bredt utvalg av tjenester og behandlinger. Klikk på overskriftene lenger ned på siden for å lese mer om de enkelte temaene.

Klikk på våre tjenester for å lese mer

Fylling

Når en tann rammes av tannråte/hull eller mister en del, vil ofte førstevalget være en fylling i tannen. Det finnes ulike fyllinger og fyllingsmaterialer med ulike egenskaper. I dag brukes det mest plastfyllinger/komposittfyllinger. Disse er ikke like holdbare som de gamle amalgamfyllingene, men har til gjengjeld flere andre fordeler, blant annet estetikken.

Krone/bro

Vanligvis sitter kroner og broer fast på tennene, og kalles av den grunn «fast protetikk». En krone anses som en egnet behandling dersom det ikke er mulig å reparere tannen med en fylling. En helkrone omslutter og dekker fullstendig restene av den naturlige tannkronen. En krone kan også lages av estetiske hensyn. En bro egner seg som behandling dersom en eller flere tenner mangler, og de gjenstående nabotennene anses som såpass gode at de kan bære en broløsning. Både kroner og broer sementeres ved hjelp av en passende sement.

Rotfylling/endodontisk behandling

En rotfylling gjøres fordi nerven i tannen er skadet eller død, normalt som følge av en bakterieinfeksjon. I de fleste tilfeller skyldes denne infeksjonen at tannen har eller har hatt et stort hull. Om man da ikke rotfyller tannen, vil bakterier spre seg til rotspissen, og en betennelse vil oppstå i benet rundt rotspissen. Dette vil ofte lage en tannbyll i tannkjøttet rundt tannen. Dersom man har betennelse i nerven i tannen, kan dette oppleves som tannpine. Imidlertid er det ikke alltid at nerveinfeksjon gir symptomer, dette gjør at det er viktig med regelmessige rutinekontroller og røntgenbilder. Jo tidligere en nerveinfeksjon oppdages, dess bedre er prognosen for tannen.

Rutinekontroll/recall

Det anbefales at man får undersøkt tenner og munnhule regelmessig hos tannlege. Intervallet varierer fra person til person, og dette avhenger av en rekke faktorer, blant annet generell helse, medisinbruk, sykdommer i munnhulen, tannstenproduksjon, anatomi og tilstanden til emaljen. Ved hjelp av rutinekontroller kan tannråte og tannkjøttbetennelse forebygges. Ikke minst har tannlegen muligheten til å instruere den enkelte pasient til selv å forebygge problemer i munnhulen.

Protese

Protese er en erstatning for manglende tenner og omtales i dagligtale ofte som «gebiss». I motsetning til krone/bro, som er fast protetikk, er en protese avtagbar. Den kan enten utformes som en helprotese eller en delprotese, avhengig av hvor mange tenner som skal erstattes. En protese vil aldri helt føles som egne tenner, men de fleste som får en protese vil kunne venne seg til en slik løsning. En protese kan utformes på en rekke ulike måter. Hva slags protese som vil passe for den enkelte, kan tannlegen informere om.

Bleking/kosmetisk behandling

Bleking gjøres normalt hjemme av den enkelte pasient – enten med spesialtilpassede skinner, som er støpt på tannklinikken – eller med prefabrikerte skinner. Hva som vil passe den enkelte, vil tannlegen kunne informere om. Ikke alle tenner egner seg for bleking; fyllinger og kroner/broer vil ikke kunne blekes, og heller ikke rotfylte tenner vil ha fullgod effekt av normal bleking. Dersom bleking ikke gir et tilfredsstillende resultat, kan man behandle tennene ved hjelp av fyllinger, kroner eller skallfasetter.

Periobehandling

Periodontitt eller tannkjøttbehandling rammer store deler av befolkningen i større eller mindre grad. Tilstanden kan i noen tilfeller bli alvorlig, og det kan kreves systematisk behandling hos tannlegen eller hos spesialist. Det utføres da grundig rens (tannstenfjerning) eller en operasjon for å komme til i områder med dyptliggende tannsten som ligger på rotoverflaten.
Periodontitt oppstår når det ligger bakterier på tenner og under tannkjøttet. Hvis bakteriene som blir liggende ikke blir pusset bort, kan de spre seg nedover rotoverflaten og angripe fibrene som fester roten og nedover i kjevebeinet. På sikt vil dette kunne medføre at tannkjøttet hovner opp og tenner blir løse. I verste fall mister tennene så mye feste at de må trekkes.

Årsaker til utvikling av periodontitt:
– Røyking
– Stress og redusert immunforsvar
– Systemiske sykdommer, som for eksempel diabetes
– Dårlig tannhygiene
– Arv

Det ytes stønad fra HELFO i forbindelse med periobehandling.
a) Behandling av marginal periodontitt og perioimplantitt.
b) Rehabilitering ved tap som følge av grav marginal periodontitt.

Kirurgi

Kirurgiske inngrep som trekking av tenner og visdomstenner og behandling av periodontal sykdom utføres på vår klinikk. Skulle det være behov for omfattende kirurgiske inngrep , henviser vi videre til spesialister i oral kirurgi og periodonti.

Bittskinner

Bittskinner benyttes i forbindelse med smerter i kjevene; temporomandibulær dysfunksjon. Vi kan tilby flere ulike typer bittskinner.

Mange får skader på tenner i forbindelse med gnissing av tenner. Særlig om natten er dette fremtredende. I slike tilfeller kan det lages bittskinner som pasientene bruker om natten for å beskytte tennene mot slitasje.

Helfo

Etter folketrygdloven §5-6a ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller.
1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlig medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos perisoner som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Tannlegene hos oss har god kjennskap til HELFO foreskriftene.

Tannlegeskrekk

Noen pasienter er redde for å komme til tannlegen. Tilstanden kan også bli så ille at man har det som blir kalt odontofobi. Det er viktig at du som pasient informerer din behandler om dette. Vi tar dette problemet på alvor og kan hjelpe deg på flere måter. Behandlingen må selvsagt tilpasses den enkeltes behov. Vanligvis er grundig informasjon viktig. I noen tilfeller er det nødvendig med beroligende medikamenter. Narkosebehandling blir ikke utført hos oss, men kan eventuelt henvises.

Implantater

Implantater er i dag en trygg og god erstatning for tapte tenner. Det er en avansert tannbehandling med strenge krav til operatører, prosedyrer, utstyr og materialer. Implantater har i dag god prognose, gjort på riktig måte, og vil kunne gi dem som har tapte tenner en god og fastsittende erstatning. Behandlingen består i at man opererer en liten skrue i titan inn i kjevebeinet. Skruen erstatter roten som mangler. På titanskruen festes senere en krone eller bro . Den kirurgiske behandlingen henviser vi til spesialist i enten oral kirurgi eller periodonti. Den protetiske behandlingen gjøres her på klinikken.